den där känslan..
image15kaffekarlar

image13

målad i tusch, kaffe och färgpenna

i en stor, stor värld

image12
i madrasserade rum..

image10

kärleksmaskinen

image6

gubbjävel

image5

Nakenchock/klippdocka

image3